Kabalo.no
Bokmerke

Personvernerklæring

Dette dokumentet ble sist oppdatert 15. mai 2023

Den engelske versjonen av denne eklæringen (solitairebliss.com/privacy-policy) vil kontrollere og bør være din referanse i tilfelle konflikt mellom denne oversettelsen og den engelske versjonen.
Denne oversettelsen av retningslinjene er gitt for din bekvemmelighet, og er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre.

Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte det gjennom vår overholdelse av denne personvernreglene ("Erklæringen"). Denne Erklæringen beskriver typen informasjon vi kan samle inn fra deg eller som du kan oppgi ("personlig informasjon") på nettstedet kabalo.no ("nettstedet" eller "tjenesten") og alle dets relaterte produkter og tjenester (samlet, "Tjenester"), og vår praksis for å samle inn, bruke, vedlikeholde, beskytte og avsløre den personlige informasjonen. Den beskriver også valgene som er tilgjengelige for deg angående vår bruk av din personlige informasjon og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere den.

Denne retningslinjen er en juridisk bindende avtale mellom deg ("Bruker", "deg" eller "din") og Mongoose Net Ltd. ("Mongoose Net Ltd.", "vi", "oss" eller "vår"). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedrift eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall skal begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik autoritet, eller hvis du ikke aksepterer i vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og kan ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne erklæringen. Denne erklæringen gjelder ikke for praksisen til selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer.

Automatisk innsamling av informasjon

Når du åpner nettstedet, registrerer serverne våre automatisk informasjon som nettleseren din sender. Disse dataene kan inkludere informasjon som enhetens IP-adresse, nettlesertype og versjon, operativsystemtype og versjon, språkpreferanser eller nettsiden du besøkte før du kom til nettstedet og tjenestene, sider på nettstedet og tjenestene du besøker, tiden brukt på disse sidene, informasjon du søker etter på nettstedet, tilgangstider og -datoer og annen statistikk.

Informasjon som samles inn automatisk brukes kun til å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og etablere statistisk informasjon om bruken og trafikken til nettstedet og tjenestene. Denne statistiske informasjonen er ikke på annen måte aggregert på en slik måte at den kan identifisere en bestemt bruker av systemet.

Innsamling av personopplysninger

Du kan få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre informasjon som gjør at noen kan identifisere deg som en spesifikk, identifiserbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av funksjonene som tilbys på nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse personlige opplysninger (for eksempel navn og e-postadresse).

Vi mottar og lagrer all informasjon du med viten gir oss når du oppretter en konto, eller fyller ut skjemaer på nettstedet. Når det er nødvendig, kan denne informasjonen omfatte følgende:

  • Kontodetaljer (som brukernavn, unik bruker-ID, passord osv.)
  • Kontaktinformasjon (som e-postadresse, telefonnummer osv.)

Du kan velge å ikke gi oss din personlige informasjon, men da kan du kanskje ikke dra nytte av noen av funksjonene på nettstedet. Brukere som er usikre på hvilke opplysninger som er obligatoriske er velkommen til å kontakte oss.

Barnas personvern

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, vennligst ikke send inn noen personlig informasjon via nettstedet og tjenestene. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 13 år har gitt personlig informasjon til oss gjennom nettstedet og tjenestene, vennligst kontakt oss for å be om at vi sletter barnets personopplysninger fra tjenestene våre.

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas Internett-bruk og hjelpe til med å håndheve denne retningslinjen ved å instruere barna deres til aldri å oppgi personlig informasjon gjennom nettstedet og tjenestene uten deres tillatelse. Vi ber også om at alle foreldre og foresatte som fører tilsyn med omsorgen for barn, tar de nødvendige forholdsregler for å sikre at barna deres blir bedt om å aldri gi ut personlig informasjon når de er på nett uten deres tillatelse.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

Vi fungerer som behandlingsansvarlig og databehandler i henhold til GDPR når vi håndterer personopplysninger, med mindre vi har inngått en databehandleravtale med deg, i så fall vil du være behandlingsansvarlig og vi vil være databehandler.

Vår rolle kan også variere avhengig av den spesifikke situasjonen som involverer personopplysninger. Vi opptrer i egenskap av behandlingsansvarlig når vi ber deg om å sende inn din personlige informasjon som er nødvendig for å sikre din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene. I slike tilfeller er vi en behandlingsansvarlig fordi vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger, og vi overholder behandlingsansvarliges forpliktelser fastsatt i GDPR.

Vi opptrer i egenskap av en databehandler i situasjoner når du sender inn personopplysninger gjennom nettstedet og tjenestene. Vi eier, kontrollerer eller tar ikke beslutninger om den innsendte personopplysningen, og slik personlig informasjon behandles kun i samsvar med dine instruksjoner. I slike tilfeller fungerer brukeren som oppgir personopplysninger som en behandlingsansvarlig i henhold til GDPR.

For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, kan det hende vi må samle inn og bruke visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir informasjonen vi ber om, kan det hende vi ikke kan gi deg de forespurte produktene eller tjenestene. All informasjon vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

  • Opprette og administrere brukerkontoer
  • Forbedre brukeropplevelsen
  • Svare på juridiske forespørsler og forhindre skade
  • Kjøre og drifte nettstedet og tjenestene

Behandling av din personlige informasjon avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor du befinner deg i verden og om ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke for ett eller flere spesifikke formål; dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt California Consumer Privacy Act eller europeisk databeskyttelseslov; (ii) levering av informasjon er nødvendig for gjennomføringen av en avtale med deg og/eller for eventuelle forpliktelser før kontrakten; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) behandlingen er relatert til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet tillagt oss; (v) behandling er nødvendig for formålet med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Vi kan også kombinere eller samle noen av dine personlige opplysninger for å kunne betjene deg bedre og for å forbedre og oppdatere nettstedet og tjenestene våre.

Vi stoler på brukerens samtykke og våre egne legitime interesser som juridiske grunnlag som definert i GDPR som vi samler inn og behandler personopplysningene dine på.

Merk at i henhold til noen lover kan vi få lov til å behandle informasjon inntil du protesterer mot slik behandling ved å velge bort, uten å måtte stole på samtykke eller noen andre av de juridiske grunnlagene ovenfor. Uansett vil vi gjerne avklare det konkrete rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lov- eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Utlevering av informasjon

Avhengig av de forespurte tjenestene eller som nødvendig for å fullføre en transaksjon eller levere en tjeneste du har bedt om, kan vi dele informasjonen din med våre pålitelige datterselskaper og joint venture-partnere, tilknyttede selskaper, inngåtte selskaper og tjenesteleverandører (samlet kalt "tjenesteleverandører") vi er avhengige av å hjelpe til med driften av nettstedet og tjenestene som er tilgjengelige for deg og hvis personvernregler er i samsvar med vår eller som godtar å følge våre retningslinjer med hensyn til personlig informasjon. Vi vil ikke dele noen informasjon med ikke-tilknyttede tredjeparter.

Tjenesteleverandører er ikke autorisert til å bruke eller avsløre informasjonen din bortsett fra når det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller overholde juridiske krav. Tjenesteleverandører gis den informasjonen de trenger kun for å utføre sine utpekte funksjoner, og vi gir dem ikke tillatelse til å bruke eller avsløre noen av den oppgitte informasjonen for deres egen markedsføring eller andre formål. Vi deler og avslører informasjonen din kun med følgende kategorier av tjenesteleverandører:

  • Annonsenettverk
  • Dataanalysetjenester
  • Brukerautentiseringstjenester

Vi kan også avsløre all personlig informasjon vi samler inn, bruker eller mottar hvis det er påkrevd eller tillatt ved lov, for eksempel for å overholde en stevning eller lignende juridisk prosess, og når vi i god tro mener at avsløring er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, beskytte din sikkerhet eller andres sikkerhet, undersøke svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene.

I tilfelle vi går gjennom en virksomhetsovergang, for eksempel en fusjon eller oppkjøp av et annet selskap, eller salg av alle eller deler av dets eiendeler, vil brukerkontoen din og din personlige informasjon sannsynligvis være blant eiendelene som overføres.

Oppbevaring av informasjon

Vi vil beholde og bruke din personlige informasjon i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, så lenge brukerkontoen din forblir aktiv, for å håndheve våre avtaler, løse tvister, og med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

Vi kan bruke alle aggregerte data som stammer fra eller inneholder din personlige informasjon etter at du oppdaterer eller sletter den, men ikke på en måte som kan identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Derfor kan ikke rett til innsyn, rett til sletting, rett til retting og rett til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Overføring av informasjon

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget, inkludert USA. Overføringen av personopplysningene dine til land utenfor EU vil kun skje hvis du har uttrykkelig samtykke til det eller i tilfellene som er fastsatt i GDPR, og vil bli behandlet i din interesse.

Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføringer til et land utenfor EU eller til enhver internasjonal organisasjon underlagt folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om sikkerhetstiltakene som er tatt av oss for å beskytte informasjonen din. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av disse Retningslinjene eller spørre oss ved å bruke informasjonen som er gitt i kontaktdelen.

Databeskyttelsesrettigheter i henhold til GDPR

Hvis du er bosatt i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), har du visse databeskyttelsesrettigheter, og vi tar sikte på å ta rimelige skritt for å tillate deg å korrigere, endre, slette eller begrense bruken av din personlige informasjon. Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvis du ønsker at de skal fjernes fra systemene våre, vennligst kontakt oss. Under visse omstendigheter har du følgende databeskyttelsesrettigheter:

(i) Du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger. I den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen.

(ii) Du har rett til å finne ut om din personlige informasjon blir behandlet av oss, få avsløring angående visse aspekter ved behandlingen, og få en kopi av din personlige informasjon under behandling.

(iii) Du har rett til å verifisere nøyaktigheten av informasjonen din og be om at den oppdateres eller korrigeres. Du har også rett til å be oss om å fylle ut personopplysningene du mener er ufullstendige.

(iv) Du har rett til å protestere mot behandlingen av opplysningene dine dersom behandlingen utføres på et annet rettslig grunnlag enn samtykke. Der personopplysninger behandles for allmennhetens interesse, i utøvelse av en offisiell myndighet som er tillagt oss, eller for formålet med de legitime interessene som forfølges av oss, kan du protestere mot slik behandling ved å oppgi en grunn knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innsigelsen. Du må imidlertid vite at dersom din personlige informasjon behandles for direkte markedsføringsformål, kan du når som helst protestere mot den behandlingen uten å gi noen begrunnelse. For å finne ut om vi behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan du se de relevante delene av disse Retningslinjene.

(v) Du har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av din personlige informasjon. Disse omstendighetene inkluderer: nøyaktigheten av din personlige informasjon bestrides av deg, og vi må bekrefte nøyaktigheten; behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting av din personlige informasjon og ber om begrensning av bruken i stedet; vi trenger ikke lenger din personlige informasjon for behandlingsformål, men du krever den for å etablere, utøve eller forsvare dine juridiske krav; du har protestert mot behandling i påvente av bekreftelse av om våre legitime grunner overstyrer dine legitime grunner. Der behandlingen har blitt begrenset, vil slik personlig informasjon merkes tilsvarende og, med unntak av lagring, behandles kun med ditt samtykke eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, for beskyttelse av rettighetene til en annen naturlig , eller juridisk person eller av hensyn til viktige allmenne interesser.

(vi) Du har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet din personlige informasjon fra oss. Disse omstendighetene inkluderer: Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling; du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er for direkte markedsføringsformål; og personopplysningene er ulovlig behandlet. Imidlertid er det unntak fra retten til sletting, for eksempel når behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

(vii) Du har rett til å motta din personlige informasjon som du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å få det overført til en annen kontroller uten noen hindring fra oss, forutsatt at slik overføring ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt.

(viii) Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om vår innsamling og bruk av din personlige informasjon. Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klagen din direkte til oss, har du rett til å sende inn en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i EØS. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at din personlige informasjon behandles på automatiserte måter og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt som du er en del av, eller på forhåndskontraktuelle forpliktelser derav.

California personvernrettigheter

Forbrukere bosatt i California gis visse tilleggsrettigheter med hensyn til deres personlige opplysninger i henhold til California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Hvis du er bosatt i California, gjelder denne delen for deg.

I tillegg til rettighetene som forklart i disse retningslinjene, har innbyggere i California som oppgir personlig informasjon som definert i vedtektene for å få tjenester for personlig bruk, familie- eller husholdningsbruk, rett til å be om og få fra oss, en gang i året, informasjon om kategorier og spesifikke deler av personlig informasjon vi har samlet inn og avslørt.

Videre har innbyggere i California rett til å be om sletting av deres personlige opplysninger eller velge bort salg av deres personlige opplysninger som kan omfatte salg, avsløring eller overføring av personlig informasjon til en annen virksomhet eller en tredjepart for pengemessige eller andre verdifulle vederlag. For å gjøre det, bare kontakt oss. Vi vil ikke diskriminere deg hvis du utøver rettighetene dine i henhold til CCPA.

Hvordan utøve dine rettigheter

Eventuelle forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til oss via kontaktdetaljene i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler. Forespørselen din må gi tilstrekkelig informasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte at du er personen du hevder å være, eller at du er den autoriserte representanten for denne personen. Hvis vi mottar forespørselen din fra en autorisert representant, kan vi be om bevis på at du har gitt en slik autorisert representant fullmakt eller at den autoriserte representanten på annen måte har gyldig skriftlig fullmakt til å sende inn forespørsler på dine vegne.

Du må inkludere tilstrekkelig informasjon til at vi kan forstå forespørselen og svare på den. Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personlig informasjon med mindre vi først bekrefter din identitet eller myndighet til å fremsette en slik forespørsel og bekrefter at personopplysningene gjelder deg.

Informasjonskapsler

Nettstedet vårt og tjenestene våre bruker "informasjonskapsler" for å tilpasse din nettopplevelse. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettsideserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tildelt deg, og kan kun leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg. Hvis du velger å avslå informasjonskapsler, kan det hende at du ikke fullt ut kan oppleve funksjonene til nettstedet og tjenestene.

Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle inn, lagre og spore informasjon for sikkerhet og personalisering, for å betjene nettstedet og tjenestene, og for statistiske formål. For mer informasjon om informasjonskapslene vi samler inn og deres formål, se våre retningslinjer for informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du har muligheten til å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler som standard, men du kan endre nettleserinnstillingene for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det.

Dataanalyse

Nettstedet og tjenestene våre kan bruke tredjeparts analyseverktøy som bruker informasjonskapsler, web-beacons eller andre lignende teknologier for informasjonsinnhenting for å samle standard internettaktivitet og bruksinformasjon. Informasjonen som samles inn brukes til å lage statistiske rapporter om brukeraktivitet, for eksempel hvor ofte brukere besøker nettstedet og tjenestene våre, hvilke sider de besøker og hvor lenge osv. Vi bruker informasjonen innhentet fra disse analyseverktøyene til å overvåke ytelsen og forbedre nettstedet og tjenestene våre. Vi bruker ikke tredjeparts analyseverktøy for å spore eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om brukerne våre, og vi vil ikke knytte noen informasjon samlet inn fra de statistiske rapportene til noen individuelle brukere.

Ikke spor signaler

Noen nettlesere har en Ikke-spor-funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke ønsker å spore aktiviteten din på nettet. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formålene refererer sporing til å samle inn personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en nettjeneste når de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Hvordan nettlesere kommuniserer Ikke spor-signalet er ennå ikke ensartet. Som et resultat er nettstedet og tjenestene ennå ikke satt opp til å tolke eller svare på Ikke spor-signaler som kommuniseres av nettleseren din. Likevel, som beskrevet mer detaljert gjennom disse retningslinjene, begrenser vi vår bruk og innsamling av din personlige informasjon. For en beskrivelse av Ikke spor-protokoller for nettlesere og mobile enheter eller for å lære mer om valgene som er tilgjengelige for deg, besøk internetcookies.com

Annonser

Vi kan vise digitale annonser, og vi kan dele aggregert og ikke-identifiserende informasjon om våre kunder som vi eller våre annonsører samler inn gjennom din bruk av nettstedet og tjenestene. Vi deler ikke personlig identifiserbar informasjon om individuelle kunder med annonsører. I noen tilfeller kan vi bruke denne aggregerte og ikke-identifiserende informasjonen til å levere skreddersydde annonser til den tiltenkte målgruppen.

Sosiale medier funksjoner

Våre nettsider og tjenester kan inkludere sosiale mediefunksjoner, for eksempel Facebook- og Twitter-knappene, Share This-knappene osv. (samlet kalt "sosiale mediefunksjoner"). Disse sosiale mediefunksjonene kan samle inn din IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet og tjenestene våre, og kan sette en informasjonskapsel for å aktivere sosiale mediefunksjoner til å fungere ordentlig. Sosiale mediefunksjoner vertes enten av deres respektive leverandører eller direkte på vår nettside og våre tjenester. Dine interaksjoner med disse sosiale mediefunksjonene styres av personvernreglene til deres respektive leverandører.

E-postmarkedsføring

Vi tilbyr elektroniske nyhetsbrev som du når som helst frivillig kan abonnere på. Vi er forpliktet til å holde e-postadressen din konfidensiell og vil ikke avsløre e-postadressen din til noen tredjeparter, med unntak av det som er tillatt i delen om informasjonsbruk og -behandling. Vi vil vedlikeholde informasjonen som sendes via e-post i samsvar med gjeldende lover og regler.

I samsvar med CAN-SPAM-loven vil alle e-poster som sendes fra oss tydelig angi hvem e-posten er fra og gi tydelig informasjon om hvordan du kontakter avsender. Du kan velge å slutte å motta nyhetsbrevet eller markedsførings-e-postene våre ved å følge avmeldingsinstruksjonene i disse e-postene eller ved å kontakte oss. Du vil imidlertid fortsette å motta viktige transaksjons-e-poster.

Vi kan engasjere oss i tilknyttet markedsføring og ha tilknyttede lenker på nettstedet og tjenestene med det formål å kunne tilby deg relaterte eller tilleggsprodukter og tjenester. Hvis du klikker på en tilknyttet lenke, vil en informasjonskapsel bli plassert i nettleseren din for å spore salg for provisjonsformål.

Nettstedet og tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksisen til slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene, og å lese personvernerklæringen for hver enkelt ressurs som kan samle inn personlig informasjon.

Google Analytics-annonseringsfunksjoner

For å forbedre nettstedet bruker vi Google Analytics Demographics og Interesserapportering for å samle inn anonym statistikk om besøk på nettstedet.
Du kan velge bort Google Analytics for bannerannonsering ved å bruke Google Ads Settings

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjon du oppgir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifikasjon og avsløring av personlig informasjon under vår kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen dataoverføring over Internett eller trådløst nettverk garanteres.

Derfor, mens vi streber etter å beskytte din personlige informasjon, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan bli sett på eller tuklet med under transport av en tredjepart, til tross for beste innsats.

Siden sikkerheten til personlig informasjon delvis avhenger av sikkerheten til enheten du bruker til å kommunisere med oss og sikkerheten du bruker for å beskytte legitimasjonen din, vennligst ta passende tiltak for å beskytte denne informasjonen.

Databrudd

I tilfelle vi blir oppmerksomme på at sikkerheten til nettstedet og tjenestene har blitt kompromittert eller brukernes personopplysninger har blitt avslørt til ikke-relaterte tredjeparter som et resultat av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til å treffe rimelig passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt varsling til og samarbeid med rettshåndhevende myndigheter. I tilfelle et databrudd vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade på brukeren som følge av bruddet eller hvis varsel på annen måte kreves ved lov. Når vi gjør det, vil vi legges ut en melding på nettstedet.

Endringer og forandringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene eller vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene når som helst etter vårt skjønn. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen øverst på denne siden. Vi kan også varsle deg på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

En oppdatert versjon av disse Retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter publisering av de reviderte Retningslinjene med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for de reviderte retningslinjene (eller slik annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Vi vil imidlertid ikke, uten ditt samtykke, bruke din personlige informasjon på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt på det tidspunktet din personlige informasjon ble samlet inn.

Aksept av denne retningslinjen

Du erkjenner at du har lest denne retningslinjen og godtar alle dens vilkår og betingelser. Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene og sende inn informasjonen din godtar du å være bundet av disse Retningslinjene. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i disse retningslinjene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Kontakt oss

Hvis du har andre spørsmål, bekymringer eller klager angående disse retningslinjene, oppfordrer vi deg til å kontakte oss

Vi vil forsøke å løse klager og tvister og gjøre alle rimelige anstrengelser for å respektere ditt ønske om å utøve rettighetene dine så raskt som mulig og i alle tilfelle innenfor tidsskalaene gitt av gjeldende databeskyttelseslover.


Tilbake til hjemmesiden


Kabalo.no
   
© 2021-2024 Kabalo.no, Alle rettigheter forbeholdt
Registrer deg på Kabalo.no
Brukernavn
E-post
Passord
Bekreft passord
Har du allerede en konto? Logg inn her
Registrer
Velkommen tilbake!
Brukernavn
Passord

Registrer deg på Kabalo.no
Logg inn
Kabal overalt!
Sjekk vår nye app
Trykk på ikonene eller skann QR-koden med telefonen [ ? ]For iPhone - lås opp telefonen, åpne kameraet og hold det nær QR-koden. For Android - hvis du ikke har en QR-app - besøk nettstedet fra en mobil nettleser og trykk på banneret!
Kabal-app i App Store
 
Kabal-app på Google Play